na vrh

Zvarjenci

Brezhibno zaupanje

zanima me več >

Transportni vozovi

Logistična funkcionalnost

zanima me več >

Skrb za okolje

Odgovoren odnos do okolja je hkrati trajnostni vidik razvoja podjetja. Prizadevamo k premišljeni in varčni porabi materialov, energije in vode. Pri proizvodnji se trudimo, da bi z zmanjšanjem odpadkov čim manj obremenjevali okolje, jih ponovno uporabili ali predelali. Okoljevarstvena miselnost je naša okoljska politika, integrirana vse delovne procese in zavedanje vseh zaposlenih.

Naši okoljski cilji:

 • racionalna porabe energije in vode,
 • racionalna raba materialov;
 • zmanjševanje nastajanja odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov,
 • ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi
 • Zagotavljanje skladnosti z okoljsko zakonodajo.
 • Ustvarjanje okolju prijazne kulture podjetja, informiranje in ozaveščanje zaposlenih.

Ukrepi, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje:

 • S pomočjo filtrirnega sistema. V delu proizvodnje, kjer nastajajo škodljivi plini in prašni delci zraka v proizvodni hali zagotavljamo čistost delovnega okolja zaposlenih in hkrati zmanšuje onesnaženost izpuščenega zraka v okolje na minimalno možno raven. Kvalitetno delovno okolje zagotavlja boljši delovni proces in tudi boljšo kvaliteto izdelkov.
 • S sodobno opremo in tehnologijo smo v proizvodnji zagotovili integrirane sisteme za ločevanje odpadkov.
 • Težimo k zmanjšanju porabe emulzij in olj, zato jih v procesu uporabe ponovno uporabljamo.
 • Sistematično zbiramo jeklene ostružke in odpadke, ki jih predajamo v ponovno predelavo.
 • S sodobnim načinom ogrevanja proizvodnih in poslovnih prostorov, kontrolirano uporabo električne energije, zraka in plinov zmanšujemo negativne vplive na okolje.
 • Naša poslovna stavba je energijsko učinkovit poslovno-proizvodni objekt. Arhitekturna zasnova in centralni informacijski sistem, preko katerega nadziramo ogrevanje in hlajenje ter prezračevanje v naši hiši, je usmerjen v kakovostno izkoriščanje naravnih procesov in zakonitosti ter s tem varčno porabo energije. V veliki meri so uporabljeni bio in reciklažni materiali, slednji pri izolaciji stavbe - FONKO (Kopur d.o.o.)

Fonko je blagovna znamka izolacijskega materiala izdelanega iz visokokakovostnih tekstilij, ki se uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov v avtomobilski industriji. Z rezalnim mlinom se razrežejo tekstilije in pridobijo granulati v velikosti 5-8 mm.

Odlična zvočna izolacija

Preizkusi so pokazali, da je Fonko poleg toplotnega tudi zelo dober zvočnoizolacijski material, saj njegova zvočna absorbcija v obliki granulata dosega celo 13,6 dB (debeline 6cm, gostote 65kg/m3) Še boljši rezultati se dosegajo, če je izdelan material v obliki plošč saj presega celo 20 dB (6cm debelina plošče, gostote 160kg/m3 dosega celo 22,5dB).

Dobra akumulacijska sposobnost izolacije

Fonko poleti ohranja hladen prijeten bivalni prostor, saj je koeficient specifične toplote izredno visok. Ob pravilni izvedbi lahko toplotni fazni zamik (koliko časa je potrebno, da se temperatura v prostoru spremeni za 1°C) doseže tudi vrednost od 9 -12 ur. Odvisno od gostote vpihanega materiala.

Samougasljiva izolacija

V primeru ognjeodpornosti dosega sicer sam material na osnovi preizkusa razred E (SIST EN 1350) vendar je samougasljiv, kar je eden od zahtevanih standardov v avtomobilski industriji, čemu je podvržen tudi osnovni material. Boljše rezultate lahko dobimo v primeru preizkušanja sistemskih rešitev v kombinaciji z ostalimi gradbenimi materiali - razred B.

Duler d.o.o.
Pameče 152a
2380 Slovenj Gradec
Slovenija
T: +386 (0)2 88 22 360
F: +386 (0)2 88 22 362
E: info@duler.si
© 2018 Duler | izjava o zasebnosti | Prijava | o avtorjih